ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

Jewels by Revlis

ಧೃತ್ ಗಣೇಶ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಧೃತ್ ಗಣೇಶ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 650.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 650.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ

ಆನೆಯ ತಲೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಬೌದ್ಧರು ಬಳಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವಿನಾಯಕ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ - ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ತುಣುಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಸ್ತು: 92.5 ಬೆಳ್ಳಿ
ತೂಕ: 3.45 ಗ್ರಾಂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕರಕುಶಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಖರವಾದ ತೂಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ವಿತರಣೆ: 5-7 ದಿನಗಳು
ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಆಭರಣ ಆರೈಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು' ನೋಡಿ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿದಿದೆ

ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ