ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 3

Jewels by Revlis

ಅಕುರಾತ್ ಹಾರ

ಅಕುರಾತ್ ಹಾರ

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 5,600.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 5,600.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ

ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ 'ಅಶ್ವಥಾಮ' ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ತುಣುಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಸ್ತು: 92.5 ಬೆಳ್ಳಿ
ತೂಕ: 92.99 ಗ್ರಾಂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕರಕುಶಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಖರವಾದ ತೂಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ವಿತರಣೆ: 5-7 ದಿನಗಳು
ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಆಭರಣ ಆರೈಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು' ನೋಡಿ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿದಿದೆ

ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ