ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

Jewels by Revlis

ಅಶ್ವಥಾಮ ಶಾಂತಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಅಶ್ವಥಾಮ ಶಾಂತಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,400.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 1,400.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ

ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥಾಮ ಸಂಗ್ರಹದ ಈ ಜೋಡಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುದ್ದಲಿ ಹಗೆತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕದನಗಳು ದುಃಖವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಸ್ತು: 92.5 ಬೆಳ್ಳಿ
ತೂಕ: 11.5 ಗ್ರಾಂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕರಕುಶಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಖರವಾದ ತೂಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ವಿತರಣೆ: 5-7 ದಿನಗಳು
ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಸಿಲ್ವರ್ ಕೇರ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು' ನೋಡಿ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿದಿದೆ

ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ